dilluns, de novembre 21, 2005

Laïcisme


Imatge: Vinyeta de El Roto a El País (21/11/2005)


Concordato.org
por un Estado laico

Carta adreçada al Govern Central d'Espanya

Amb aquesta recollida de signatures volem posar en relleu que una gran quantitat de ciutadans exigeix una revisió urgent del Concordat entre l'Estat Espanyol (que afecta totes les Comunitats Autònomes) i la Santa Seu.

1. Exigim la fi del finançament l'Església a costa dels pressupostos generals de l'Estat. L'Església, igual que la resta d'organitzacions religioses, ha d’assolir per si mateixa els recursos suficients per a l'atenció de les seves necessitats. Reclamem també la normalització de les aportacions tributàries a les arques de l'Estat per part de l'Església i els seus empleats.

2. Exigim la revisió de l'ensenyament de Religió. Si s'imparteix l'assignatura de religió com a part del currículum, aquesta ha de ser religió com a fet historicocultural i no des del punt de vista confessional. La decisió de continguts serà sempre responsabilitat de l'Estat. Els professors hauran de tenir un estatut jurídic (accés, cessament, drets, *incloent-hi la llibertat de càtedra, i obligacions) igual al de la resta dels docents: empleats de l'Estat pagats per aquest i sotmesos a la seva disciplina i a la seva inspecció. L'ensenyament confessional de la religió ha de correspondre sempre a les confessions religioses i mai no formar part del currículum.

3. Exigim que els acords internacionals de l'Estat Espanyol s'ajustin a la Constitució Espanyola de 1978 especialment pel que fa als articles 14 i 27. Espanya és un estat aconfessional on existeix la llibertat de culte i els acords estatals han d’estar subjectes a aquesta realitat constitucional. Requerim que els acords internacionals de l'Estat Espanyol s'ajustin a la declaració de Drets Humans de 1948, sobretot pel que fa als articles 2, 18, 19, 20, 25 i 26.

Els qui signem aquesta petició pertanyem al més ampli ventall de sensibilitats socials, polítiques, culturals i religioses i volem viure en un entorn basat en els principis de llibertat, democràcia, respecte dels drets humans i de les llibertats fonamentals.

[Signatura online ací]

2 Comentaris:

Anonymous Jo ha escrit...

Jo encara hi afegiria més: a la Declaració del IRPF, no marqueu que part dels nostres impostos vagin a parar a l'emissora de ràdio COPP.
Vagi bé.

22 de novembre, 2005 12:33  
Blogger èlsinor ha escrit...

Supose que això ja ho tindrà tothom ben assumit, jo, perquè, si no, bona nit viola.

22 de novembre, 2005 18:59  

Publica un comentari a l'entrada

<< Home