diumenge, d’octubre 16, 2005

Safo

Sapho
Imatge: Le coucher de Sapho, de Charles Gleyre (1867)


Δέδυκε μέν α σελάννα
καί Πληίαδες·μέσαι δέ
νύκτες, πάρα δ' έρχετ' ώρα·
έγω δέ μόνα καθεύδω.

S'han post la lluna
i les Plèiades; és mitja
nit, passa el temps
i jo dorm sola.
(Safo)