diumenge, de desembre 17, 2006

Estava gitada...


La cambra era molt escura sens que no hi havia llum ni claredat neguna...
Manà Tirant li portassen una antorxa encessa, e prestament fon fet. Com
la llum fon en la cambra, lo Capità véu un papalló tot negre...Aprés véu
un llit ab cortines negres. E la Infanta estava gitada damunt aquell llit...
(Joanot Martorell, Tirant lo Blanc 117)

Etiquetes de comentaris: , , ,